en en

Ekonomické prínosy členstva Slovenska v EÚ - analytická štúdia

Analytická štúdia:


Od vstupu Slovenska do Európskej únie v máji 2004 prešlo už takmer 20 rokov. Toto výročie je vhodnou príležitosťou na bilancovanie ekonomických prínosov nášho členstva.

Najviac výhod členstva Slovenska v Európskej únii vyplýva z pridanej hodnoty, ktorá vzniká z medzinárodného obchodu. Účasť na Jednotnom trhu EÚ zvyšuje HDP Slovenska o viac ako 15%.

Čisté platby z EÚ zodpovedajú čiastke 20 EUR mesačne na obyvateľa a viac ako ďalších 40 EUR mesačne môže pri správnych politikách pripadnúť na dlhodobé prínosy týchto investícií. Slovensko ako člen EÚ šetrí ďalších 11 EUR na obyvateľa  mesačne na úrokových platbách za štátny dlh.

V nominálnom vyjadrení to predstavuje dodatočný príjem 4 000 EUR na obyvateľa alebo 16 000 EUR dodatočného príjmu pre štvorčlennú rodinu v priebehu piatich rokov.  Celkovo teda tieto prínosy za každých 5 rokov zodpovedajú približne hodnote motorového vozidla nižšej strednej kategórie.

Celá tretina tohto príspevku k blahobytu však závisí od toho, ako efektívne sa zdroje z EÚ v ekonomike umiestňujú a využívajú. Na výrazné úskalia v tejto oblasti sme poukazovali v predchádzajúcich materiáloch.

Naše závery opierame o analýzu troch hlavných kanálov, cez ktoré dokážeme merať ekonomické dopady členstva v EÚ.

  • priame platby z EÚ a ich dopad na ekonomický rast
  • náklady financovania verejného dlhu a
  • vplyv medzinárodného obchodu a jeho pridanej hodnoty na ekonomiku a životnú úroveň.

Prečítajte si viac: