en en

Karol Mrva bude členom Bankovej rady NBS ďalšie funkčné obdobie

Vláda Slovenskej republiky dnes (3. mája 2017) vymenovala na ďalšie funkčné obdobie za člena Bankovej rady NBS RNDr. Karola Mrvu s účinnosťou od 2. júna 2017.

Karol Mrva pôsobí v Národnej banke Slovenska od jej vzniku na rôznych riadiacich pozíciách. V súčasnosti je členom Bankovej rady NBS (do 1. júna 2017) a výkonným riaditeľom pre riadenie rizika, vysporiadanie bankových operácií a platobné služby Národnej banky Slovenska.

Funkčné obdobie člena Bankovej rady NBS je 6 rokov.

Životopis Karola Mrvu

Karol Mrva bude členom Bankovej rady NBS ďalšie funkčné obdobie

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.