en en

Komuniké z 1. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (8. januára 2013) sa uskutočnilo 1. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

NBS koncom roku 2012 úspešne ukončila modernizáciu dátovej siete UNIVERZAL-NET, ktorú NBS využíva na zabezpečenie prístupu bánk a pobočiek zahraničných bánk k vybraným informačným systémom NBS, vrátane prístupu do domáceho medzibankového platobného systému SIPS. Modernizovaná dátová sieť odstraňuje najmä doterajšie regionálne obmedzenia pre pripájanie účastníkov, zefektívňuje spôsob ich pripájania a podstatným spôsobom zvyšuje komfort komunikácie.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.