en en

Komuniké z 11. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (13. marca 2007) sa uskutočnilo 11. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o  vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi.

Opatrenie preberá ustanovenia smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2006/48/ES o  začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií (prepracované znenie) a  2006/49/ES o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií (prepracované znenie) do právneho poriadku Slovenskej republiky, ktoré zásadným spôsobom menia a dopĺňajú pravidlá obozretného podnikania bánk upravené v súčasnej podobe na základe smernice 2000/12/ES o začatí a vykonávaní činností úverových inštitúcií a výpočet kapitálovej primeranosti bánk a  obchodníkov s cennými papiermi upravený smernicou 93/6/EHS o kapitálovej primeranosti investičných spoločností a úverových inštitúcií.

Opatrenie upravuje požiadavky na vlastné zdroje financovania bánk a obchodníkov s cennými papiermi a podrobnosti o pravidlách obmedzovania majetkových angažovaností bánk a obchodníkov s cennými papiermi tak, aby tieto požiadavky zodpovedali skutočným rizikám, ktorým sú banky a obchodníci s cennými papiermi vystavení. Opatrenie nadobúda účinnosť 30. marca 2007.

BR NBS schválila vyhlášku o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 500 Sk pri príležitosti 450. výročia ukončenia výstavby Starej pevnosti v Komárne.

Pamätná minca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 925 dielov striebra a 75 dielov medi. Jej hmotnosť je 33,63 gramov a priemer 40 milimetrov. Výtvarný návrh mince je dielom dvoch autorov; Karola Lička, ktorý je autorom lícnej strany mince a Márie Poldaufovej, ktorá vytvorila jej rubovú stranu. Razbu 7 200 kusov pamätných mincí realizovala Mincovňa Kremnica, štátny podnik a do predaja sa dostanú začiatkom mája 2007.

Jana Kováčová
oddelenie komunikácie

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.