en en

Komuniké z 15. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (26. apríla 2011) sa uskutočnilo 15. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS prerokovala Správu o ekonomickom vývoji za marec 2011, ktorá bude publikovaná na webovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 6/2009 o predkladaní výkazov, hlásení a iných správ bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na účely vykonávania dohľadu a o zmene opatrenia Národnej banky Slovenska č. 26/2008 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk, obchodníkmi s cennými papiermi a pobočkami zahraničných obchodníkov s cennými papiermi na štatistické účely.

Opatrením sa má zabezpečiť najmä dôsledné zosúladenie s niektorými právnymi predpismi v oblasti požiadaviek na podnikanie bánk a obchodníkov s cennými papiermi v právnom poriadku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobudne účinnosť 30. mája 2011.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 4/2007 o vlastných zdrojoch financovania bánk a požiadavkách na vlastné zdroje financovania bánk a o vlastných zdrojoch financovania obchodníkov s cennými papiermi a požiadavkách na vlastné zdroje financovania obchodníkov s cennými papiermi v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa má zabezpečiť najmä dôsledné a správne prebratie viacerých smerníc Európskeho parlamentu a Rady v oblasti požiadaviek na podnikanie bánk a obchodníkov s cennými papiermi do právneho poriadku Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobudne účinnosť 30. mája 2011.

Petra Pauerová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.