en en

Komuniké z 2. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (9. januára 2007) sa uskutočnilo 2. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Ivana Šramka.

BR NBS podľa § 6 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.  566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov schválila Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročných príspevkov dohliadaných subjektov finančného trhu na rok 2007.

Rozhodnutie bude uverejnené vo Vestníku Národnej banky Slovenska a na internetovej stránke NBS.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.