en en

Komuniké z 22. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (22. novembra 2016) sa uskutočnilo 22. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej guvernéra Jozefa Makúcha.

BR NBS vzala na vedomie Mesačný bulletin NBS, november 2016 a schválila Správu o finančnej stabilite k novembru 2016, ktorá bude zverejnená na internetovej stránke NBS.

BR NBS schválila opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.

Dôvodom vypracovania uvedeného opatrenia je zmena v spôsobe zabezpečenia zberu údajov pre Národnú banku Slovenska od správcov alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika. Národná banka Slovenska dňom nadobudnutia účinnosti opatrenia začne používať na zber, spracovanie a uchovávanie údajov od dotknutých subjektov informačný systém Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.

BR NBS schválila oznámenie o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Svetové prírodné dedičstvo – Jaskyne Slovenského krasu.

Zberateľská eurominca je vyrazená zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi. Jej hmotnosť je 18 gramov a priemer 34 milimetrov. Autorom výtvarného návrhu zberateľskej euromince je výtvarník Branislav Ronai.

Razbu strieborných zberateľských euromincí realizovala Mincovňa Kremnica, š.p. Minca bude vydaná do obehu vo februári 2017.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.