en en

Komuniké z 23. rokovania Bankovej rady NBS

6. decembra 2022 sa uskutočnilo 23. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska pod vedením guvernéra NBS Petra Kažimíra.

Banková rada Národnej banky Slovenska prerokovala a schválila návrh opatrenia Národnej banky Slovenska o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi na účely zabezpečenia zberu údajov podľa osobitných predpisov. 

Opatrenie sa vzťahuje okrem bánk a pobočiek zahraničných bánk aj na obchodníkov s cennými papiermi, ktorých hodnota konsolidovaných aktív sa rovná alebo presahuje sumu 15 miliárd eur.

Opatrenie ustanovuje technický prostriedok na predkladanie vypracúvaných výkazov do Národnej banky Slovenska, ktorých vzory, referenčné dátumy a dátumy zasielania sú upravené v osobitných predpisoch EÚ. 

Opatrenie tiež ustanovuje osobitnú lehotu na predkladanie výkazov od vybranej skupiny bánk, potrebných na účely výkonu jednotného mechanizmu dohľadu ako kľúčového piliera bankovej únie, ktorý zabezpečuje Európska centrálna banka. 

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 31. decembra 2022.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.