en en

Komuniké z 32. rokovania Bankovej rady NBS

Dnes (29. júla 2008) sa uskutočnilo 32. rokovanie Bankovej rady Národnej banky Slovenska (BR NBS) pod vedením jej viceguvernéra Viliama Ostrožlíka.

BR NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji v SR za jún 2008 a rozhodla o ponechaní úrokových sadzieb na úrovni 2,25% pre jednodňové sterilizačné obchody, 5,75% pre jednodňové refinančné obchody a 4,25% pre dvojtýždňové REPO tendre s obchodnými bankami.

BR NBS prerokovala a schválila opatrenie Národnej banky Slovenska o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti. Účelom tohto opatrenia je upraviť udeľovanie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti podľa zákona o kolektívnom investovaní. Opatrenie nadobudne účinnosť 1. septembra 2008.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.