en en

Komuniké z 33. rokovania Bankovej rady Národnej banky Slovenska

Dnes (29. septembra 2009) sa uskutočnilo 33. rokovanie Bankovej rady NBS (BR NBS) pod vedením guvernéra NBS Ivana Šramka.

Banková rada NBS prerokovala Situačnú správu o menovom vývoji za august 2009, ktorá bude publikovaná na internetovej stránke NBS.

Banková rada NBS prediskutovala a kategoricky odmieta osočovania a obvinenia, ktoré boli uverejnené dňa 25. 9. 2009 v denníku SME pod titulkom „Šramko bude možno zasa guvernérom“.
Národná banka Slovenska vždy konala, koná a bude konať nezávisle, nestranne a odborne vo všetkých svojich činnostiach.

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.