en en

Korekcia údajov o objeme nových úverov domácnostiam

Z dôvodu technickej chyby zverejňujeme opravu informácie o objeme nových úverov domácnostiam1 za apríl 2015. Objem poskytnutých úverov domácnostiam v apríli 2015 za celý bankový sektor bol na úrovni 747,7 mil. EUR (nie 996,5 mil. eur), čo predstavuje medziročný rast poskytnutých úverov domácnostiam na úrovni 1,2%.

Rast objemu nových úverov na medziročnej báze sa tak nezrýchlil, ale významne spomalil.

Po korekcii údajov je objem nových úverov poskytnutých domácnostiam na bývanie v apríli 2015 vo výške 525,8 mil. eur (nie 682,9 mil. eur), čo na medziročnej báze v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 predstavuje nárast o 2,5 %.

Pri spotrebiteľských úveroch bol objem nových úverov poskytnutých domácnostiam vo výške 193,7 mil. eur (nie 283,5 mil. eur), čo na medziročnej báze v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2014 predstavuje pokles o 0,9 %.

Údaje o poskytnutých úveroch v aktuálnom mesiaci v eurách a ich úrokových mierach [.xls, 75 kB]1 Úvery poskytnuté domácnostiam (sektor S14+S15) na Slovensku a v iných štátoch eurozóny


Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2162, +421-2-5865 2162, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.