en en

Úvery

Úvery v sektorovom členení

Tabuľky obsahujú aj údaje o zlyhaných úveroch.

Úvery podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

Úvery poskytnuté nefinančným spoločnostiam podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností

Úvery podľa krajov

Poskytnuté úvery a ich úrokové miery – stavy

Poskytnuté úvery v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery – nové obchody

Poskytnuté úvery v aktuálnom mesiaci a ich úrokové miery – čisté nové obchody

Viac informácií o nových údajoch nájdte tu.

Poznámky:
(P) – Predbežné údaje

(R) = reklasifikácia

(*) – Od 01/2020 je výstup v hárkoch S11 a S14+15 rozšírený o kategóriu znovu prerokované úvery

Štatistické údaje sú zverejňované a revidované v súlade so stanovenou revíznou politikou.


Dátum poslednej aktualizácie 30. apr 2024