en en

Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS

250 účinkujúcich umelcov, zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska, korunovačný sprievod či historický turnaj. Aj to je krátky sumár Bratislavských korunovačných dní 2022.  Takmer 300-ročnú korunovačnú tradíciu hlavného mesta si pripomenula aj NBS.

Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS
zdroj: Karol Srnec/Visitbratislava.com
Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS
zdroj: Karol Srnec/Visitbratislava.com

Prvý vyrazený kus zlatej zberateľskej euromince „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“ spolu s jej bronzovými odliatkami odovzdal prvej námestníčke primátora Tatiane Kratochvílovej odovzdal člen Bankovej rady Vladimír Dvořáček. Mincu vystavia v Múzeu mesta Bratislava.

Víťazom rytierskeho turnaja v stredovekom štýle sme odovzdali pamätné medaily, ktoré tiež zobrazujú korunováciu Rudolfa.

Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS
zdroj: NBS
Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS
zdroj: Karol Srnec/Visitbratislava.com
Kráľovskú minulosť hlavného mesta pripomínajú aj euromince od NBS
zdroj: NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.