en en

Nová zlatá eurominca „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“

20. júla 2022 začne Národná banka Slovenska predávať zlatú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 100 eur „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“. Predaj zlatých zberateľských euromincí je zabezpečovaný len prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska:

Autorom návrhu zlatej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 100 eur „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“  je Karol Ličko a sú vyrobené len vo vyhotovení proof.

Nová zlatá eurominca „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“
Nová zlatá eurominca „Bratislavské korunovácie – 450. výročie korunovácie Rudolfa“

Informačný leták

2.77 MB

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.