en en

Na Slovensku pokračuje vlna zisťovania o financiách a spotrebe domácností

Štatistický úrad SR v týchto dňoch realizuje terénne zisťovanie pre Národnú banku Slovensku s cieľom získať reálny obraz o finančných aktívach slovenských domácností. Tieto údaje budú,  okrem iného, použité aj pre posudzovanie toho, ako finančne zraniteľní sú obyvatelia Slovenska. Opytovatelia oslovujú domácnosti podľa vopred prísne stanovených podmienok.

Ide o súčasť významného európskeho projektu HFCS (Household Finance and Consumption Survey), ktorý koordinuje Európska centrálna banka a podieľajú sa na ňom všetky centrálne banky Eurosystému. Zisťovanie sa bude konať  do 31. januára 2024 v takmer 4-tisícoch náhodne vybraných domácností, v 651 obciach a mestách Slovenska.

Zoznam obcí

42.75 kB

Výsledkom zisťovania budú údaje o reálnych a finančných aktívach, pôžičkách a zadlženosti domácností, ako aj o príjmoch, spotrebe či dôchodkovom zabezpečení členov domácností. Získané informácie zo zisťovania pomáhajú centrálnym bankám pri dôležitých rozhodovaniach v oblasti menovej politiky a finančnej stability Eurosystému. Sú nevyhnutné pri odhaľovaní rizík, napríklad pri posudzovaní nadmerného zadlžovania domácností.

Vybrané domácnosti oslovuje Štatistický úrad SR listom so žiadosťou o spoluprácu. Oficiálny list obsahuje kontaktné údaje na opytovateľa a krajské pracovisko úradu, kde si respondenti môžu overiť fakty a získať potrebné informácie o zisťovaní.

Opytovatelia sa vždy legitimujú preukazom zamestnanca ŠÚ SR a občianskym preukazom, ako aj pozývacím listom podpísaným výkonným riaditeľom NBS a predsedom Štatistického úradu SR. S poskytnutými informáciami sa bude v zmysle legislatívy narábať ako s citlivými údajmi, ktoré sa spracúvajú anonymne a použijú sa výhradne na účely štatistických a výskumných analýz, ktoré nemajú komerčný charakter.

O výsledkoch zisťovania bude NBS informovať v priebehu roka 2025. Viac informácií o HFCS nájdete na www.nbs.sk/hfcs.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.