en en

Nárast splátok hypoték pocítia všetky dotknuté domácnosti, no zvládnu to

Úrokové sadzby na hypotéky za uplynulý rok pomerne prudko rástli a prejavuje sa to v náraste mesačných splátok. Klienti slovenských bánk, ktorým sa v nasledujúcich dvoch rokoch bude meniť výška úroku a tým aj splátky, potrebujú vedieť, čo majú očakávať. Cieľom nášho komentára je popísať očakávaný vplyv úrokových sadzieb hypoték na výšku splátok, vplyv na domácnosti a možné riziká, ako pre ľudí, tak pre finančný sektor. Vyššie splátky pocítia všetky domácností, niektoré viac než iné, no nárast splátok bude zvládnuteľný.

Nárast splátok sa do konca roka 2025 dotkne každej druhej hypotéky. Ide  približne o 350 tis. hypoték.

„Nárast splátok pri väčšine hypoték nebude dramatický.  Domácnosti ho pocítia, ale dodatočné výdavky by nemali prekročiť v priemere 5 % ich príjmov v čase refixácie.  Domácnosti by to mali zvládnuť a ich schopnosť splácať by nemala byť ohrozená.. Situácia si vyžaduje individuálne, nie plošné riešenia. Verím, že banky spoločne so štátom v tomto smere nájdu spoločnú reč, “ povedal člen bankovej rady a výkonný riaditeľ NBS Vladimír Dvořáček. 

Dobrou správou je, že pre väčšinu domácností nejde o dramatickú zmenu. Pri väčšine hypoték nárast nepresiahne sumu 100 €. Dodatočné náklady na rastúce splátky tak ľuďom ukroja v priemere 7 % ich príjmu. Dôležité je, že mnohé hypotéky už sú z významnej časti vyplácané a nárast splátky tak bude značne menší, ako by bol v prípade novej hypotéky.

Výraznejší nárast splátok presahujúci 20 % príjmu nastane iba pri 1 % hypoték. Najväčšiemu nárastu splátky v pomere k príjmom budú čeliť najmä vysoko zadlžené domácnosti. Ide najmä o mladých dlžníkov, často jednotlivcov, ktorí si kupovali drahšie nehnuteľnosti (napr. v Bratislave). Kľúčovým faktorom pre schopnosť domácností splácať hypotéky je najmä vývoj na trhu práce, ktorý je dnes vo veľmi dobrej kondícii.

Podľa nášho názoru si situácia nevyžaduje plošné opatrenia na pomoc klientom so splácaním hypoték.

Dôležité je najmä diskutovať o riešení prípadov konkrétnych domácností, ktoré by sa aj v kombinácii s inými faktormi (napr. pokles príjmu) dostali do finančných ťažkostí.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.