en en

Národná banka Slovenska funguje oddnes v upravenom režime

Zamestnanci, ktorým náplň a povaha práce umožňujú vykonávať pracovné činnosti mimo budovy NBS, budú až do odvolania pracovať z domu. Dôvodom je rozšírenie prípadov tzv. nového koronavírusu COVID-19.

Slovenský finančný sektor je plne funkčný, rovnako ako prístup finančných spotrebiteľov k peniazom a k ich účtom. Pracovníci NBS, ktorí zabezpečujú základné funkcie banky, ako aj zamestnanci, ktorí vykonávajú činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre hladké fungovanie slovenského finančného sektora, budú pracovať v upravenom chránenom režime.

Základné funkcie NBS sú:

  • spoločná menová politika, ktorú určuje Európska centrálna banka pre eurozónu,
  • vydávanie eurobankoviek a euromincí podľa osobitných predpisov platných v eurozóne,
  • podpora plynulého fungovania platobných systémov a zúčtovacích systémov, riadenie, koordinácie a zabezpečenie peňažného obehu, platobný styk a zúčtovávanie dát platobného styku a jeho plynulosť a hospodárnosť,
  • udržiavanie a disponovanie devízovými rezervami, uskutočňovanie devízových operácií podľa osobitných predpisov platných pre operácie Eurosystému.

Banka sa zároveň pripravuje na možné krízové scenáre. NBS situáciu neustále monitoruje, či už na Slovensku, ako aj v úzkom kontakte s Európskou centrálnou bankou.

Spomínané opatrenia budú trvať dva týždne, NBS ich následne vyhodnotí a zváži ďalšie kroky.

Národná banka Slovenska zároveň zatvára Múzeum mincí a medailí v Kremnici, obmedzuje školenia, prednášky pre školy, návštevy a do odvolania pozastavila zahraničné služobné cesty.

O ďalších opatreniach alebo o ukončení dočasného režimu bude NBS informovať.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.