en en

Národná banka Slovenska má nové logo

Národná banka Slovenska (NBS) dnes zverejnila svoje nové logo, ktoré je súčasťou modernizovaného dizajn manuálu, vytvoreného pri príležitosti 25. výročia vzniku NBS.

Zámerom NBS nebolo zmeniť svoju zaužívanú vizuálnu identitu, ale zmodernizovať vizuálnu komunikáciu tak, aby spĺňala najnovšie komunikačné aj technologické štandardy a bola dostatočne flexibilná do budúcnosti.

„Tento dizajn manuál po prvý raz vizuálne zjednocuje všetky komunikačné výstupy od publikácií cez digitálny priestor až po drobnú tlač a ostatné prvky vizuálnej identity“, uviedla vedúca oddelenia komunikácie NBS Jana Kováčová. Poukázala na to, že doterajší dizajn manuál už nespĺňal funkčné ani vizuálne požiadavky súčasných médií vrátane niektorých formátov, ktoré buď zastarali alebo sa úplne prestali používať.

Médiá aj verejnosť sa tak budú odteraz stretávať s inovovaným samotným logom inštitúcie, novou, modernejšou farebnosťou ako aj typografiou, tak v tlačenej ako aj v online podobe. Nová grafická identita NBS je výsledkom spolupráce centrálnej banky s Úniou grafických dizajnérov Slovenska a  spoločnosťou Komplot Advertising, s. r. o, ktorá dizajn manuál pre banku vytvorila .

Základným prvkom dizajnu je inovovaný logotyp, ktorý tvorí nápis Národná banka Slovenska Eurosystém a kruhový symbol s jazdcom na koni. Motív pochádza z keltskej mince typu biatec používanej na území dnešnej Bratislavy v prvom storočí p. n. l. Dôraz sa kladie na dobrú čitateľnosť a funkčnosť v publikáciách a tlačovinách. Nový logotyp NBS má kompaktnejší tvar, ktorý umožňuje viac vyniknúť logu a zjednoduší použitie v digitálnom svete a menších rozmeroch.

Nová vizuálna identita NBS je zaujímavá, reprezentatívna smerom k národným aj medzinárodným inštitúciám a zároveň funkčná.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Doterajšie logo NBS (používané od r. 1993)
Nové logo NBS (používané od 1. 5. 2019)

Logo NBS

Logo NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.