en en

Národná banka Slovenska slávnostne vydala tri nové zberateľské mince

Janko Kráľ, Ľudmila Podjavorinská a hudobný nástroj fujara. To sú motívy troch najnovších mincí, ktoré Národná banka Slovenska vydala pre numizmatikov, ale aj tých, ktorí si zberateľské mince kupujú len pre potešenie.

V Demänovskej doline si bronzové odliatky mincí prevzali:

  • mincu Janko Kráľ – 200. výročie narodenia – Jaroslav Hric, riaditeľ Múzea Janka Kráľa V Liptovskom Mikuláši
  • Ľudmila Podjavorinská- 150. výročie narodenia – Dušan Málik, starosta obce Bzince pod Javorinou. Obec Bzince pod Javorinou je zriaďovateľom Pamätnej izby Ľudmily Podjavorinskej
  • nehmotné kultúrne dedičstvo SR – Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba – Juraj Hamar, generálny riaditeľ Slovenského ľudového umeleckého kolektívu 

Vydanie mincí je pre zberateľov, ale aj pre Národnú banku, vždy sviatkom. Preto sme pripravili hudobno-slovný kultúrny program na motívy spomínaných mincí:

  • člen činohry SND Štefan Bučko s hudobným sprievodom v podaní Andrey Bučko. Hudobno-poetické pásmo, ktoré reflektuje tvorbu a život Janka Kráľa, významného slovenského literáta obdobia romantizmu, rodáka z Liptovského Mikuláša. Predniesli dielo Zakliata panna vo váhu a Divný Janko
  • tvorbu Ľudmily Podjavorinskej predstavili tí, ktorým značná časť jej tvorby patrila – deti. Presnejšie, členovia rozhlasovej dramatickej družiny Slovenského rozhlasu v réžii Oľgy Janíkovej

Pocta a  predstavenie hudobného nástroja –  fujary bola v podaní umelcov SĽUKu: Ľubomír Tatarka – hra na fujaru, Gorali (tanec z oblasti tatranských goralov), choreografia: Stanislav Marišler, hudba: Peter Mikulec. Pošudraky, (tanec z východného Slovenska), choreografia: Juraj Kubánka, hudba: Svetozár Stračina. Dvanásti sme chlapci, (pastierske piesne z Podpoľania), hudba: Štefan Molota. Strigônska zábava (tanec z Podpoľania), choreografia: Jaroslav Moravčík, hudba: Štefan Molota.

To, ako sa nástroj vyrába predstavil krátky film. Grafické ornamenty – projekciu pripravil popredný slovenský grafický dizajnér Ján Šicko.

Viac informácií o jednotlivých minciach:

SLUK
Fotogaléria z podujatia

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.