en en

200. výročie narodenia Janka Kráľa

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince


Janko Kráľ (24. 4. 1822 – 23. 5. 1876) – slovenský básnik, predstaviteľ romantickej poézie. Písal balady a dumy, ktorých žáner rozšíril o motívy úvah autora o sebe, svete a udalostiach i pôsobivé opisy prírody. Pochádzal z Liptovského Mikuláša a už počas štúdia na evanjelickom lýceu v Bratislave sa stal jedným z najradikálnejších básnikov štúrovskej generácie. V roku 1848 vítal a ospevoval revolúciu, agitoval ľud, za čo bol väznený. V nasledujúcich rokoch života pôsobil ako štátny úradník. Popri tom príležitostne tvoril, sporadicky publikoval v časopisoch, ale politicky sa už neangažoval. Zažil rozhodujúce politické udalosti revolúcie v rokoch 1848 – 49 i na začiatku 60. rokov – zúčastnil sa na Memorandovom zhromaždení i na slávnostnom akte založenia Matice slovenskej v Turčianskom Sv. Martine. Všetky tieto udalosti prepojené s vlastným prežívaním zachytil v básniach – dumách. Tvorba Janka Kráľa roztratená po dobových časopisoch vyšla súborne a v rôznych výberoch až posmrtne. Literárna veda radí Janka Kráľa k najvýznamnejším európskym romantickým básnikom.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je názov balady Janka Kráľa „Zakliata panna vo Váhu a divný Janko“ s fiktívnym portrétom zakliatej panny s rozpustenými zvlnenými vlasmi symbolizujúcimi vlny rieky Váh. Vľavo od portrétu sú štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu zberateľskej euromince Branislava Ronaia BR a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Nad portrétom je štátny znak Slovenskej republiky a letopočet razby 2022. V hornej časti mincového poľa je označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince 10 EURO a pod ním názov štátu SLOVENSKO.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je fiktívny portrét Janka Kráľa. Vľavo od neho je v opise meno a priezvisko JANKO KRÁĽ. Vpravo sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia 1822 – 1876.

 • Údaje o minci
  Autor:Branislav Ronai
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• SLOVENSKÝ ROMANTICKÝ BÁSNIK A BALADIK
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:2 600 kusov v bežnom vyhotovení
  6 150 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:15. 3. 2022