en en

Národná banka Slovenska sprístupnila Bádateľský portál archívu NBS

Národná banka Slovenska (NBS) dnes sprístupnila Bádateľský portál archívu NBS. Portál je určený pre záujemcov o históriu peňažníctva na Slovensku a  prináša možnosť aktívneho prístupu k bádateľským činnostiam v archíve.

Po zaregistrovaní sa na portál získa bádateľ prístupové konto, ktoré mu umožní prístup k archívnym fondom zaniknutých peňažných ústavov na Slovensku, ktoré uchováva archív NBS. Bádateľský portál umožňuje rezervovať si návštevu bádateľne archívu na diaľku a tak požiadať o predloženie vybratých sprístupnených archívnych dokumentov. Portál prináša tiež informácie z histórie peňažníctva na území Slovenska a používatelia v ňom nájdu aj informácie o službách archívu NBS.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.