en en

NBS spúšťa verejnú konzultáciu k regulačnému sandboxu

Vo svete počítačov a informačných technológií sa pojem sandbox používa na pomenovanie mechanizmu, ktorý slúži na oddeľovanie testovaných procesov od iných procesov hostiteľského počítača virtuálnou stenou, aplikácie sa hrajú „na vlastnom piesočku“.

Niečo podobné chystá aj Národná banka Slovenska, sandbox by sa však týkal finančného trhu. Začínajúcim alebo etablovaným spoločnostiam, ktoré chcú spustiť inovatívny obchodný model alebo službu, by poskytol možnosť počas niekoľkých mesiacov opakovane konzultovať s expertmi NBS z rôznych oblastí uskutočnenie inovatívnych riešení. Aby splnili podmienky regulácie tak, aby ich inovatívne produkty prispeli k rozvoju finančných služieb a zároveň, aby bol chránený finančný spotrebiteľ a stabilita finančného trhu.

Výhodami sandboxu sú

  • možnosť testovať služby v kontrolovanom prostredí,
  • zníženie času uvedenia na trh za potenciálne nižšie náklady,
  • možný lepší prístup k investorom.

Inovácie menia podnikanie tradičných finančných inštitúcií, vytvárajú príležitosti pre nové služby a obchodné modely. Inovátori však často narážajú na otázky, ako nastaviť svoje podnikanie v súlade s existujúcimi pravidlami finančného trhu a očakávaniami dohľadu. Národná banka Slovenska už viac ako rok prevádzkuje inovačný hub, (od apríla 2019), ktorý umožňuje jednorazovo prediskutovať s orgánom dohľadu problémy, ktoré sú spojené s výkladom regulácie. Tzv. regulačný sandbox zabezpečí dlhodobú vzájomnú komunikáciu, ako testovací rámec pre finančné inovácie.

Je vôbec sandbox potrebný?

NBS v spolupráci s Centrom pre finančné inovácie pri Ministerstve financií SR zverejnila konzultačný materiál. Jeho cieľom je zistiť, či existuje dopyt po sandboxe a ktorá jeho konkrétna podoba je najvhodnejšia pre podnikateľské prostredie Slovenska.
Materiál obsahuje charakteristiku sandboxu a jeho alternatív. Vychádza pritom z najlepšej praxe viacerých európskych orgánov dohľadu, ktoré už takéto riešenie prevádzkujú.

Vyzývame etablované subjekty finančného trhu, inovatívne spoločnosti, ktoré poskytujú finančné služby, technologické spoločnosti, záujmové združenia, akcelerátory, akademickú obec, spotrebiteľské organizácie a ďalšie subjekty, ktoré majú záujem na rozvoji inovácií na finančnom trhu, aby sa zapojili do verejnej konzultácie a poskytli odpovede na otázky, ktoré sú uvedené v dokumenteelektronickom formulári.

Verejná konzultácia sa bude konať v termíne 22.6. – 22.7. Do mesiaca po jej skončení zverejní NBS vyhodnotenie odpovedí respondentov. Ak konzultácia potvrdí dopyt po vytvorení sandboxu a dosiahne sa zhoda na jeho podobe, NBS chce sandbox spustiť v priebehu roka 2021.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.