en en

Materiály na konzultáciu

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje s cieľom umožniť odbornej i širokej verejnosti vyjadriť sa k určitej oblasti z FinTech formou konzultácií.

Dátum zverejneniaNázov konzultačného materiáluTermín na predkladanie príspevkovĎalší postup
28.4.2023Prehľad inovácii v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR – 2023 [.pdf, 694 kB] (ukončené)Tento dokument nadväzuje na prieskum z marca 2021 a dáva čitateľovi základnú predstavu o tom, ako finančné inštitúcie pôsobiace na slovenskom trhu pristupujú k inováciám a využívajú nové technológie.
21.4.2022Kryptoaktíva a digitálne euro: prieskum 2021 [.pdf, 663 kB](ukončené)Výsledky zohľadní NBS pri svojich aktivitách v oblastiach kryptoaktív a digitálneho eura, špeciálne pri zvyšovaní finančnej gramotnosti spotrebiteľov. Spotrebiteľský prieskum bude NBS opakovať, aby bolo možné monitorovať vývoj poznania, postojov, vedomostí a skúsenosti spotrebiteľov vo vzťahu k týmto inovatívnym témam.
23.3.2021Prehľad inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR – 2021 [.pdf, 856.9 kB](ukončené)Národná banka Slovenska bude v pravidelných intervaloch opakovať dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v oblasti inovácií na slovenskom finančnom trhu.
10.11.2020Prehľad trhu s kryptoaktívami v Slovenskej republike [.pdf, 765.1 kB](ukončené)V roku 2021 NBS zopakuje dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v tejto oblasti podnikania na slovenskom trhu.
19.6.2020Regulačný sandbox [.pdf, 730 kB]5.8.2020
(ukončené)
Vyhodnotenie konzultácie k regulačnému sandboxu [.pdf, 901.5 kB]

 

2021 – implementácia sandboxu, v prípade pozitívneho výsledku verejnej konzultácie