en en

Materiály na konzultáciu

Na tejto stránke nájdete materiály, ktoré Národná banka Slovenska zverejňuje s cieľom umožniť odbornej i širokej verejnosti vyjadriť sa k určitej oblasti z FinTech formou konzultácií.

Dátum zverejnenia Názov konzultačného materiálu Termín na predkladanie príspevkov Ďalší postup
21.4.2022 Kryptoaktíva a digitálne euro: prieskum 2021 [.pdf, 663 kB] (ukončené) Výsledky zohľadní NBS pri svojich aktivitách v oblastiach kryptoaktív a digitálneho eura, špeciálne pri zvyšovaní finančnej gramotnosti spotrebiteľov. Spotrebiteľský prieskum bude NBS opakovať, aby bolo možné monitorovať vývoj poznania, postojov, vedomostí a skúsenosti spotrebiteľov vo vzťahu k týmto inovatívnym témam.
23.3.2021 Prehľad inovácií v dohliadaných subjektoch finančného trhu v SR [.pdf, 856.9 kB] (ukončené) Národná banka Slovenska bude v pravidelných intervaloch opakovať dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v oblasti inovácií na slovenskom finančnom trhu.
10.11.2020 Prehľad trhu s kryptoaktívami v Slovenskej republike [.pdf, 765.1 kB] (ukončené) V roku 2021 NBS zopakuje dotazníkový prieskum s cieľom zaznamenať vývoj v tejto oblasti podnikania na slovenskom trhu.
19.6.2020 Regulačný sandbox [.pdf, 730 kB] 5.8.2020
(ukončené)
Vyhodnotenie konzultácie k regulačnému sandboxu [.pdf, 901.5 kB]

 

2021 – implementácia sandboxu, v prípade pozitívneho výsledku verejnej konzultácie