en en

NBS vydáva do obehu pamätnú dvojeurovú mincu

Národná banka Slovenska (NBS) oznamuje, že 10. novembra 2009 (v utorok) začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu vydanú s tematikou „17. november – Deň boja za slobodu a demokraciu – 20. výročie“.

Na národnej strane euromince je ako symbol slobody a demokracie vyobrazený štylizovaný zvon skomponovaný zo zväzku kľúčov. Autorom výtvarného návrhu národnej strany euromince je Pavol Károly a 1 milión kusov mincí vyrazila Mincovňa Kremnica, š. p..

V prípade záujmu, bude NBS vymieňať platné eurové bankovky a mince za pamätné dvojeurové mince v limitovanom množstve, a to maximálne 50 kusov na jedného záujemcu. NBS bude mince vymieňať v pokladniciach ústredia v Bratislave a v expozitúrach v Nových Zámkoch, Trenčíne, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade, Košiciach a Bratislave, v čase ich pokladničných hodín.

Každá členská krajina eurozóny môže vydávať okrem obehových mincí aj zberateľské mince a pamätné mince v nominálnej hodnote 2 eurá. Pamätné mince sú zákonným platidlom vo všetkých krajinách eurozóny, kým zberateľské mince sú zákonným platidlom len na území členského štátu, ktorý ich vydal.

Pamätná eurová minca má v celej eurozóne štatút zákonného platidla, t. j. môže sa používať v bežnom obchodnom styku a musí byť akceptovaná ako ostatné eurové mince.

Národná banka Slovenska vydala v januári t.r. do obehu svoju prvú pamätnú dvojeurovú mincu, a to pri príležitosti 10. výročia vzniku Hospodárskej a menovej únie. Námet tejto pamätnej mince bol spoločný pre všetky krajiny eurozóny a vydali ju všetky krajiny, ktoré do eurozóny patria.

Viac informácií:

https://nbs.sk/bankovky-a-mince/pravny-ramec/emisia-pamatnych-obehovych-eurominci

http://www.ecb.int/euro/coins/comm/html/comm_2009.sk.html

pamätná minca vo formáte .JPG

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.