en en

Emisia pamätných obehových euromincí

Oznámenie NBS č. 325/2023 Z. z. z 24. júla 2023 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia začiatku pravidelnej expresnej pošty ťahanej koňmi na trase Viedeň – Bratislava
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2023/325/ZZ_2023_325_20230811.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3AC%2F2023%2F01626&qid=1703364682166

Oznámenie NBS č. 440/2022 Z. z. z 21. novembra 2022 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia prvej transfúzie krvi na Slovensku
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/440/ZZ_2022_440_20221209.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2023/116/11&qid=1687512460981

Oznámenie NBS č. 217/2022 Z. z. z 6. júna 2022 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 300. výročia zostrojenia prvého parného stroja na odčerpávanie vôd z baní v kontinentálnej Európe
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/217/ZZ_2022_217_20220617.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2022/484/13&from=SK

Oznámenie NBS č. 97/2022 Z. z. z 15. marca 2022 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 35. výročia programu Erasmus
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2022/97/ZZ_2022_97_20220330.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX%3AC2022%2F012%2F03&qid=1648622219831

Oznámenie NBS č. 315/2021 Z. z. z 13. júla 2021 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2021/315/ZZ_2021_315_20210810.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2021/476/03

Oznámenie NBS č. 221/2020 Z. z. z 14. júla 2020 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2020/221/ZZ_2020_221_20200811.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2020/377/09

Oznámenie NBS č. 68/2019 Z. z. z 29. januára 2019 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 100. výročia úmrtia Milana Rastislava Štefánika
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2019/68/ZZ_2019_68_20190305.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2019/189/08

Oznámenie NBS č. 230/2017 Z.z. z 5. septembra 2017 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 25. výročia vzniku Slovenskej republiky
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2017/230/ZZ_2017_230_20170930.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/444/08&from=SK

Oznámenie NBS č. 318/2016 Z.z. z 25. októbra 2016 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 550. výročia začatia činnosti Univerzity Istropolitany
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2017/023/03&from=SK
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2016/318/ZZ_2016_318_20161129.pdf

Oznámenie NBS č. 306/2015 Z.z. z 29. septembra 2015 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti prvého predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
https://www.slov-lex.sk/static/pdf/2015/306/ZZ_2015_306_20151111.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2016/023/05&from=SK

Oznámenie NBS č. 194/2015 Z.z. zo 14. júla 2015 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/194/20150814
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:C2015/241/03&qid=1445237286693&from=SK

Oznámenie NBS č. 207/2015 Z.z. z 28. júla 2015 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 30. výročia vlajky Európskej únie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/207/20150821
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:C2015/253/10

Oznámenie NBS č. 65/2014 Z.z. z 18. februára 2014 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2014/65/20140314
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:C:2014:089:FULL

Oznámenie NBS č. 56/2013 Z.z. z 8. marca 2013 o vydaní pamätných euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 1150. výročia príchodu misie Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2013/56/20130321
http://lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:200:0009:0009:SK:PDF

Oznámenie NBS č. 414/2011 Z.z. z 25. októbra 2011 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia zavedenia hotovostnej meny euro
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2011/414/20111124
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:017:0010:0014:SK:PDF

Oznámenie NBS č. 442/2010 Z.z. z 21. septembra 2010 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia vzniku Vyšehradskej skupiny
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2010/442/20101117
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:005:0008:0008:SK:PDF

Oznámenie NBS č. 254/2009 Z.z. z 9. júna 2009 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 20. výročia udalostí zo
17. novembra 1989
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/254/20090627
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:196:0007:0007:SK:PDF

Oznámenie NBS č. 359/2008 Z.z. z 2. septembra 2008 o vydaní pamätných obehových euromincí v nominálnej hodnote 2 eurá pri príležitosti 10. výročia vzniku Hospodárskej a menovej únie
https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/359/20080924
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:315:0008:0011:SK:PDF