en en

Nová strieborná zberateľská eurominca „Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie“

20. septembra 2022 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke NBS:

Nová strieborná zberateľská eurominca „Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie“

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 220. výročiu začatia osídľovania Kovačice Slovákmi je Mgr. art. Peter Valach. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Nová strieborná zberateľská eurominca „Začiatok osídľovania Kovačice Slovákmi – 220. výročie“

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.