en en

Nová strieborná zberateľská minca Plavba prvého parníka na Dunaji v Bratislave – 200. výročie

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 22. mája 2018 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 200. výročia plavby prvého parníka na Dunaji v Bratislave.

Autorom návrhu mince je akademický sochár Zbyněk Fojtů. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu si môžu záujemcovia zakúpiť len prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Martina Vráblik Solčányiová
hovorkyňa NBS

Informačný leták

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.