en en

Odklad splátok úverov

Dnes bol v Zbierke zákonov zverejnený zákon, podľa ktoré si môžu spotrebitelia, živnostníci a malí zamestnávatelia odložiť splátky svojich úverov.

Národná banka Slovenska preto pripravila súbor otázok a odpovedí o tejto právnej úprave pre spotrebiteľov, ktorí zvažujú odklad splátok hypotéky, úveru na bývanie, lízingu alebo spotrebiteľského úveru.

Odpovede na otázky nájdete tu.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.