en en

Odklad splátok - občania

Potrebujete v súčasnosti odklad splátok úveru? Ak vás zasiahla aktuálna pandémia tak, že nedokážete riadne splácať svoj úver, máte možnosť požiadať o odklad splátok svoju banku, lízingovú alebo nebankovú spoločnosť. Odklad je bez poplatku. Neznamená ale odpustenie dlhu alebo úroku. Záleží nám na vašich financiách, preto vám ponúkame informácie a rady, aby ste odklad vedeli dôkladne zvážiť.

Dvakrát zrátajte, raz odložte: a bielom podklade modrá a béžová kresba dvoch postáv, euromincí a kalkulačky

Životné situácie a odklad splátok

Kvôli pandémii som prišla o zamestnanie. Chcem si odložiť už najbližšiu splátku úveru.

Podľa zákona si môžete odložiť splátku, ktorá bude splatná aj zajtra. Zákon dokonca umožňuje odložiť aj splátku, ktorá bola splatná pred 30 dňami a nevedeli ste ju už zaplatiť (pred podaním žiadosti). To znamená, že keď dnes podáte žiadosť, tak bez ohľadu na to kedy sa banka vyjadrí, už najbližšiu splátku nemusíte zaplatiť.
Banka sa musí vyjadriť do 30 dní, môže aj skôr. Toto vyjadrenie je však len informatívne, odklad platí od splátky, ktorú ste označili v žiadosti, nie od splátky, ktorá nasleduje po vyjadrení banky. Klient určujete v žiadosti ktoré splátky (odkedy) chcete odložiť.

Požiadal som o odklad splátok úveru. Napriek tomu mi banka po podaní žiadosti stiahla splátku z môjho účtu .

Ak banka túto splátku strhla z účtu, tak bezodkladne podajte do banky reklamáciu a žiadajte vrátenie splátky na svoj účet. Pravdepodobne sa tak stalo kvôli tomu, že banka nestihla spracovať žiadosť o odklad a inkaso splátky je nastavené automaticky vopred. Banka po tom čo povolí odklad splátok, strhnutú splátku vráti na účet.
Ak banka nevybaví reklamáciu k vašej spokojnosti, napíšte sťažnosť do Národnej banky Slovenska.

Otázky a odpovede k odkladu splátok

Na tomto mieste nájdete informácie o odklade splátok pri úveroch na bývanie a spotrebiteľských úveroch formou otázok a odpovedí.
O odklad splátok musíte požiadať vo svojej banke, lízingovej alebo nebankovej spoločnosti, kde ste si zobrali úver.
Žiadosť sa nepodáva v Národnej banke Slovenska.

Obsah

Základné informácie o odklade splátok

Otázky k žiadosti, jej podávaniu a vypĺňaniu

Kto môže požiadať o odklad – osobitné situácie

Život s odkladom splátok

Riešenie problémov

Vzor žiadosti o odklad splátok

Základné informácie o odklade splátok

 1. Je odklad splátok automatický alebo oň treba požiadať?
  Ak máte záujem odložiť si svoje splátky, musíte o to požiadať v banke alebo v spoločnosti, s ktorou máte uzatvorenú úverovú zmluvu.
 2. Týka sa odklad splátok len bánk alebo aj nebankových spoločností?
  O odklad splátok môžete požiadať lízingovú spoločnosť aj nebankovú spoločnosť.
 3. Kde mám požiadať o odklad splátok?
  V banke, lízingovej spoločnosti alebo u nebankového veriteľa, ktorí Vám požičali, a s ktorými máte úverovú zmluvu. Podrobnosti o odklade splátok nájdete aj na ich internetových stránkach.
 4. Kto môže požiadať o odklad?
  O odklad splátok môžete požiadať, ak splácate úver na bývanie, hypotéku, americkú hypotéku, medziúver, stavebný úver, alebo akýkoľvek spotrebiteľský úver (vrátane finančného lízingu alebo splátkového predaja). Pomôckou Vám môže byť to, že na zmluve je uvedený názov „Zmluva o spotrebiteľskom úvere“, „Zmluva o úvere na bývanie“, alebo „Zmluva o hypotekárnom úvere“. Ak nemáte istotu, či môžete požiadať o odklad splátok, odporúčame Vám obrátiť sa na spoločnosť, ktorá Vám poskytla úver.
 5. Akých úverov sa týka odklad splátok?
  Odklad splátok sa týka tzv. splátkových úverov. To znamená úverov, kde sú určené pravidelné opakované splátky. Tento odklad splátok sa netýka kreditných kariet a povolených prečerpaní (debetu na účte), kde požičané peniaze splatíte naraz alebo v nepravidelných splátkach.

» Zobraziť ako zistím, že ide o splátkový úver?

Na úverovej zmluve máte napísanú presnú výšku splátky. Platíte pravidelne rovnakú výšku vopred dohodnutých splátok.

 1. Na ako dlho môžem požiadať o odklad splátok?
  Ak máte úver od banky, môžete požiadať o odklad až o 9 mesiacov. Pri úveroch od ostatných spoločností o 3 mesiace s následnou možnosťou požiadať ešte o ďalšie 3 mesiace.
  Počet mesiacov uvediete v žiadosti o odklad.
 2. Ktoré splátky si môžem odložiť?
  Tie, ktoré máte zaplatiť po podaní žiadosti. Môžete požiadať aj o odklad splatnej splátky, ktorú ste už mali zaplatiť, ak s ňou nemeškáte viac ako 30 dní.
 3. Čo ak chcem len znížiť splátky, nie si ich odložiť?
  V takom prípade nepostupujete podľa špeciálneho zákona o odklade splátok. Musíte sa obrátiť na svoju banku, lízingovú alebo nebankovú spoločnosť a dohodnúť sa o znížení splátok.
 4. Ešte pred schválením špeciálnych pravidiel o odklade splátok na základe pandémie COVID-19, som v marci požiadal o odklad splátok. Môžem požiadať o odklad aj podľa nových pravidiel?
  Áno. V takom prípade sa Vám zruší predchádzajúca žiadosť a odklad povolí na základe novej žiadosti podľa týchto pravidiel.
 5. Je odklad splátok zadarmo alebo za poplatok?
  Za odklad splátok nemôže žiadna spoločnosť pýtať žiadny poplatok.
  Pozor! Za obdobie odkladu však budete neskôr platiť zmluvný úrok za úver.
 6. Môže odo mňa banka alebo nebanková spoločnosť žiadať založenie nehnuteľnosti alebo dodatočné ručenie kvôli odkladu splátok?
  Nie.
 7. Ovplyvní odklad splátok možnosť zobrať si v budúcnosti úver?
  Nie. Odklad splátok sa nesmie neskôr negatívne prejaviť na Vašej histórii splácania úveru. Nebudete mať o tom v úverovom registri záznam, ktorý by Vám v budúcnosti spôsobil problémy.
 8. Čo si mám zvážiť pri odklade? Bude pre mňa odklad výhodný?
  Odklad splátok slúži na to, aby ste pri dočasnom výpadku príjmov nemuseli splácať splátky úveru.
  Pozor! Tieto splátky však budete musieť zaplatiť neskôr. Odklad splátok neznamená ich odpustenie.
  Ak viete splácať splátky aj v súčasnej situácii, nepotrebujete žiadať o odklad. Úver sa Vám totiž úročí aj počas doby odkladu. To znamená, že v budúcnosti zaplatíte úroky aj za obdobie odkladu, keďže máte stále požičané peniaze. Spôsob úhrady týchto úrokov s vami dohodnú po schválení odkladu splátok.

» Zobraziť príklady

Príklady:

 1. Mám hypotéku vo výške 100 000 eur, celková doba splatnosti je 25 rokov, úroková sadzba 1,5% p. a., moja splátka je 400 eur mesačne a som v 5. roku splácania.
  Suma úrokov za čas, ktorý mám odložené splátky, predstavuje pri odklade na
  • 3 mesiace 311 eur
  • 6 mesiacov 624 eur
  • 9 mesiacov 937 eur
 2. Mám spotrebiteľský úver vo výške 15 000 eur, celková doba splatnosti 5 rokov, úroková sadzba 8% p. a., moja splátka je 304 eur mesačne a som v druhom roku splácania.
  Suma úrokov za čas, ktorý mám odložené splátky, predstavuje pri odklade na
  • 3 mesiace 195 eur
  • 6 mesiacov 395 eur
  • 9 mesiacov 598 eur
 1. Neviem splácať úver, no mám uzatvorené poistenie schopnosti splácať úver. Mám si požiadať o odklad splátok?
  V prvom rade kontaktujte svoju banku alebo poisťovňu, či sa na Vašu súčasnú situáciu vzťahuje poistenie a splátky za Vás bude platiť poisťovňa. Ak sa na Váš prípad poistenie nevzťahuje, zvažujte odklad splátok.

Otázky k žiadosti, jej podávaniu a vypĺňaniu

 1. Ako mám podať žiadosť o odklad?
  Odporúčame Vám vyplniť formulár elektronicky. Nájdete ho na internetovej stránke banky alebo nebankovej spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver, prípadne ho môžete podať cez Váš internet banking. Podrobnosti o elektronickom formulári nájdete tiež na týchto internetových stránkach.
  Žiadosť môžete podať aj písomne. Túto možnosť využite prosím len vtedy, ak nemáte možnosť komunikovať elektronicky. Tlačivá sú k dispozícii na pobočkách alebo si vzor tlačiva môžete nájsť na internetovej stránke banky alebo spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver.
 2. Aké sú podmienky žiadosti o odklad?
  Úver klient riadne spláca. To znamená, že nemešká so splátkou viac ako 30 dní. Zároveň nemešká ani so splátkami na inom úvere. Nemôžete byť v osobnom bankrote.
 3. Musím preukazovať, že nemám peniaze na zaplatenie splátky?
  Nie. Na odklad splátok sa nevyžaduje dokladovanie príjmu ani vyhlásenie o  finančnej situácii klienta.
 4. Čo musím vyplniť na žiadosti o odklad?
  Žiadosť je veľmi jednoduchá. Vyplníte údaje o sebe. Označíte zmluvu, pri ktorej žiadate o odklad, najlepšie uvedením čísla zmluvy. A vyplníte na koľko mesiacov žiadate odklad.
 5. Odkedy môžem požiadať o odklad splátok?
  Žiadosť môžete podať kedykoľvek od 9. apríla 2020. Ak ste neuhradili splátku, ktorej splatnosť nastala v lehote nie dlhšie ako 30 dní pred podaním žiadosti, tak môžete požiadať o odklad aj tejto splátky.

» Zobraziť príklad

Príklad:
20. marca ste mali zaplatiť splátku úveru, no už ste na ňu nemali peniaze. 19. apríla môžete požiadať o odklad deviatich splátok, pričom prvou odloženou splátkou bude marcová splátka.

 1. Dokedy môžem požiadať o odklad?
  O odklad môžete požiadať kedykoľvek počas obdobia, keď sú vládou SR vyhlásené mimoriadne preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19. O ukončení tohto obdobia Vám odporúčame informovať sa v banke alebo v spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver.
 2. Koľko bude trvať kým mi vybavia žiadosť?
  Do 30 dní by ste mali dostať odpoveď. Ak nespĺňate základné podmienky odkladu splátok, tak Vám musia byť vysvetlené dôvody zamietnutia žiadosti.
 3. Čo ak platím v splátke úveru aj poistenie schopnosti splácať úver?
  V takom prípade Vás bude banka informovať čo sa počas doby odkladu splátok stane s poistením.
 4. Dostanem nejaké potvrdenie o odklade splátok?
  Najneskôr do jedného mesiaca Vám príde potvrdenie o odklade splátok. Ak by Vám žiadne potvrdenie neprišlo, platí, že odklad splátok máte schválený. Odporúčame, aby ste si svoju žiadosť o odklad splátok uložili, ak ste ju poslali e-mailom, prípadne e-mail vytlačili. Ak ste ju poslali listom, aby ste si uschovali podací lístok.

Kto môže požiadať o odklad – osobitné situácie

 1. Sme dvaja dlžníci, kto má požiadať o odklad?
  Požiadať môže ktorýkoľvek z Vás. Odklad splátok sa bude týkať oboch (všetkých) dlžníkov.
 2. Som ručiteľ/ka a splácam úver za dlžníka, môžem požiadať o odklad?
  Áno, ak v súčasnosti splácate za dlžníka, ktorý neplatí.
 3. Vzťahuje sa odklad aj na lízing auta?
  Áno, ak Vaša lízingová zmluva je označená ako zmluva o spotrebiteľskom úvere.
 4. Vzťahuje sa odklad aj na úvery zo stavebného sporenia a na medziúvery?
  Áno.
 5. Spojil som si viac úverov do jedného a tento riadne splácam, môžem požiadať o odklad?
  Áno.
 6. Úver mi už bol zosplatnený a teraz ho na základe dohody postupne splácam, môžem požiadať o odklad?
  Nie, na dohody o splácaní dlhu sa odklad nevzťahuje. Informujte sa v takomto prípade na možnosť individuálnej dohody o odklade.
 7. Doteraz som úver nesplácal/la načas, môžem požiadať o odklad?
  V takomto prípade Vám nemusia povoliť odklad splátok.

Život s odkladom splátok

 1. Bude mi platiť odklad aj po skončení vyhlásenej mimoriadnej situácie v súvislosti s COVID-19?
  Áno. Odklad splátok skončí až uplynutím doby, o ktorú ste požiadali.
 2. Čo ak nebudem vedieť splácať aj po skončení odkladu?
  V takom prípade Vám odporúčame ešte pred skončením odkladu splátok kontaktovať Vašu banku alebo spoločnosť, ktorá Vám požičala, a dohodnúť sa o ďalšom postupe.
 3. Čo ak budem mať možnosť splácať aj počas odkladu?
  V takom prípade môžete začať splácať aj počas doby odkladu. Toto musíte predtým oznámiť Vašej banke, lízingovej alebo nebankovej spoločnosti, ktorá Vám požičala.
 4. Môžem počas odkladu používať auto na lízing?
  Áno.
 5. Prídem o štátny príspevok alebo o štátny príspevok pre mladých?
  Nie. Aj po odklade Vám bude platiť pre odložené splátky.
 6. Čo ak mi dátum refixácie úrokovej sadzby úveru spadá to obdobia odkladu splátok?
  Banka Vám oznámi novú úrokovú sadzbu štandardným spôsobom. Úver s novou sadzbou budete splácať až po skončení obdobia odkladu.

Riešenie problémov

 1. Strhli mi z účtu splátku, hoci som požiadal o odklad splátok a čakám na jeho schválenie.
  Podľa zákona sa odkladajú splátky, ktoré majú splatnosť po podaní žiadosti. Nie je rozhodujúce, či vám odklad schvália až po splatnosti splátky. Preto u banky reklamujte, že vám bola splátka strhnutá z účtu a požiadajte o jej vrátenie.
 2. Čo ak mi odmietajú prijať žiadosť alebo mi neposkytli informácie o odklade splátok?
  Môžete sa obrátiť na Národnú banku Slovenska, ktorá vec prešetrí. Napísať môžete cez kontaktný formulár, e-mail: spotrebitel@nbs.sk alebo na adresu: Národná banka Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.
 3. Odmietli mi odložiť splátky. Čo mám robiť?
  V odmietnutí odkladu splátok Vám musí banka alebo spoločnosť, ktorá Vám poskytla úver, napísať dôvody. Ak uvedené dôvody nie sú podľa Vás pravdivé, kontaktujte NBS cez kontaktný formulár, e-mail: spotrebitel@nbs.sk alebo na adrese: Národná banka Slovenska, odbor ochrany finančných spotrebiteľov, Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava.

Vzor žiadosti o odklad splátok

 1. Ako vyplniť žiadosť o odklad splátok
  Žiadosť podávate elektronicky alebo písomne do svoje banky, lízingovej spoločnosti alebo nebankovej spoločnosti, ktorá Vám poskytla úver. Podrobnosti vrátane vzoru žiadosti nájdete na ich internetových stránkach. Vypĺňate len časť žiadosti, kde sa nachádzajú Vaše osobné údaje. Vyplniť musíte nasledovné údaje:
  1. Meno a priezvisko dlžníka:
  2. Rodné číslo (alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené):
  3. Adresa trvalého pobytu:
  4. Adresa, na ktorej dlžník preberá listové zásielky:
  5. Adresa elektronickej pošty, ak existuje:
  6. Telefónne číslo:
  7. Emailová adresa:
  8. Označenie úveru, ktorého sa žiadosť týka (napríklad číslo zmluvy):
  9. Žiadam odložiť splácanie úveru na dobu ……………. mesiacov (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka alebo pobočka zahraničnej banky, nie dlhšie ako na tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).

   Vysvetlivky:
   bod 8. – najvhodnejšie je uviesť číslo úverovej zmluvy, ktoré nájdete na svojej zmluve: Ak zmluva nemá číslo, prípadne ho nepoznáte, označte úver, ktorého sa odklad týka dátumom kedy bola zmluva uzatvorená a menom, priezviskom a rodným číslom dlžníka.
   bod 9 – uvediete počet mesiacov, o koľko žiadate odklad. Ak žiadate o odklad banku, môžete uviesť až 9 mesiacov, pričom opakovať svoju žiadosť neskôr už nemôžete. Ak žiadate o odklad lízingovú spoločnosť alebo nebankovú spoločnosť, môžete uviesť najviac 3 mesiace a svoju žiadosť môžete potom zopakovať o ďalšie 3 mesiace.
 2. Súčasťou žiadosti o odklad splátok sú pre Vás aj tieto informácie. Pozorne si ich prečítajte.
  Informácie o odklade splátok

  Pred podaním žiadosti si prosím pozorne prečítajte a  zvážte nasledovné informácie:
  1. Odklad splátok neznamená ich odpustenie. Povinnosť zaplatiť splátky sa odkladá na neskôr.
  2. Odkladá sa počet mesačných splátok uvedených vo Vašej žiadosti, a to odo dňa potvrdenia odkladu veriteľom, vrátane splátky, ktorej splatnosť nastala v lehote nie viac ako 30 dní pred podaním žiadosti (nie dlhšie ako na deväť mesiacov, ak je veriteľom banka, nie dlhšie ako na tri mesiace, s možnosťou predĺženia o ďalšie tri mesiace, ak je veriteľom iná osoba).
  3. Váš úver sa aj po dobu odkladu splátok ďalej úročí. O spôsobe splatenia týchto úrokov sa s Vami veriteľ dohodne, o čom budete informovaní dodatočne.
  4. Ak súčasťou splátky úveru bola aj platba za poistenie, veriteľ vás bude informovať o ďalšom postupe pri jej platbe.
  5. Za tento odklad splátok od vás veriteľ nemôže požadovať žiadne poplatky, náklady a odplaty.
  6. Aj v prípade povoleného odkladu splátok je možné úver alebo jeho časť predčasne splatiť na podnet dlžníka.