en en

Odporúčanie NBS o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bánk

BR NBS na rokovaní 12. januára 2021 schválila „Odporúčanie Národnej banky o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19„, ktoré je uverejnené vo Vestníku NBS.

Odporúčanie vychádza z odporúčania Európskej centrálnej banky, ktoré nadväzuje na odporúčanie Európskeho výboru pre systémové riziká s cieľom posilniť odolnosť finančného sektora a jeho schopnosť prispieť k oživeniu hospodárstva prostredníctvom uchovania kapitálu bánk. Týmto sa zabezpečí posilnenie schopnosti absorpcie strát, financovania subjektov reálnej ekonomiky a zachovania vitálnych funkcií bankového sektora v osobitných podmienkach ovplyvnených pandémiou.

Odporúčanie sa vzťahuje na banky, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe povolenia podľa zákona o bankách.

Odporúčanie nadobúda účinnosť 1. februára 2021 a uplatňuje sa do 30. septembra 2021.

Odporúčanie Národnej banky Slovenska č. 1/2021 z 12. januára 2021 o distribúcii vlastných zdrojov a zisku bankami počas pandémie COVID-19

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.