en en

Oznam o ukončení činnosti expozitúr v Trenčíne a Bratislave

Národná banka Slovenska informuje verejnosť, že expozitúry NBS v Trenčíne a Bratislave ukončia svoju činnosť pre klientov v pondelok 31. októbra 2011.

O zrušení expozitúr v Trenčíne a Bratislave, Humennom, a Lučenci rozhodla Banková rada NBS dňa 12. apríla 2011. Expozitúry v Humennom a Lučenci ukončili svoju činnosť pre klientov o mesiac skôr, v septembri t. r.

Znížením počtu expozitúr nebude ovplyvnená plynulosť hotovostného peňažného obehu, Národná banka Slovenska bude fyzickým a právnickým osobám naďalej poskytovať svoje služby v expozitúrach Košice, Poprad, Žilina, Banská Bystrica, Nové Zámky a v ústredí NBS v Bratislave. Informácie o pokladničných hodinách a o výmenách bankoviek a mincí sú zverejnené na internetovej stránke NBS (www.nbs.sk) alebo Vám ich poskytnú pracovníci expozitúr.

tlačové a edičné oddelenie NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2142, +421-2-5865 2142, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.