en en

Oznámenie o rozhodnutí BR NBS o určenej výške úrokových sadzieb NBS

Banková rada Národnej banky Slovenska na svojom 6. zasadnutí dňa 30. januára 2007 rozhodla o ponechaní platných úrokových sadzieb:

a) úroková sadzba pre jednodňové sterilizačné obchody na úrovni 3,25 %,

b) úroková sadzba pre jednodňové refinančné obchody na úrovni 6,25 %,

c) limitná úroková sadzba pre dvojtýždňové REPO tendre na úrovni 4,75 %.

Igor Barát
hovorca NBS

Národná banka Slovenska
tlačové oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2161,+421-2-5865 2161, +421-2-5787 2166, +421-2-5865 2166
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.