en en

Oznámenie o termíne emisie pamätnej dvojeurovej mince Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Národná banka Slovenska oznamuje, že 4. januára 2017 začne vymieňať pamätnú dvojeurovú mincu s tematikou Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti.

Autorkou návrhu mince je Mária Poldaufová a pamätných mincí bolo vyrazených 1 mil. kusov.

NBS bude pamätné mince vymieňať v limitovanom množstve 50 kusov na jednu osobu v pokladniciach ústredia NBS v Bratislave a  expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase ich pokladničných hodín.

Oznámenie o termíne emisie pamätnej dvojeurovej mince Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Jana Kováčová
vedúca tlačového a edičného oddelenia

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.