en en

Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Bankovky a mince, Univerzita Istropolitana – 550. výročie začatia činnosti

Autor výtvarného návrhu: Mária Poldaufová
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 1 500 mincí v proof-like vyhotovení, ktoré sú určené na propagačné účely Národnej banky Slovenska)
Emisia: 4. 1. 2017

  • Popis euromince

    Na národnej strane pamätnej mince sú zobrazené postavy učiteľa a dvoch študentov, na pozadí doplnené časťou priečelia historickej budovy v Bratislave, ktorá bola sídlom Univerzity Istropolitany. V ľavej hornej časti kompozície je medailón kráľa Mateja Korvína, zakladateľa univerzity. Nad medailónom je letopočet začatia činnosti univerzity „1467“. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v spodnej časti mincového poľa nad letopočtom „2017“. V ľavej časti mince je v opise vnútorného kruhu nápis „UNIVERZITA“ a v jej pravej časti nápis „ISTROPOLITANA“. V spodnej časti kompozície vľavo je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami. Pod značkou mincovne sú štylizované iniciálky autorky výtvarného návrhu Márie Poldaufovej „MP“. Vo vonkajšom prstenci mince je zobrazených dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.