en en

Oznámenie o termíne emisie pamätnej euromince v nominálnej hodnote 2 eurá „OECD“

Národná banka Slovenska začne 11. novembra 2020 vymieňať pamätnú mincu v nominálnej hodnote 2 eurá vydávanú pri príležitosti 20. výročia vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD).

Autorom návrhu národnej strany euromince je Mgr. art. Peter Valach. Pamätné mince sú vyrobené v celkovom množstve 1 mil. kusov.

Výmena pamätnej euromince sa bude vykonávať v limitovanom množstve 50 kusov na jedného záujemcu v pokladniciach ústredia NBS v Bratislave a v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a v Košiciach počas pokladničných hodín.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.