en en

20. výročie vstupu Slovenskej republiky do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Národná strana pamätnej euromince

Autor výtvarného návrhu: Mgr. art. Peter Valach
Náklad: 1 milión mincí
(z toho 3 000 mincí v proof-like vyhotovení, ktoré sú určené na propagačné účely Národnej banky Slovenska)
Emisia: 11. 11. 2020

  • Popis euromince

    Na národnej strane pamätnej euromince je v kompozícii vyobrazená silueta ľudského mozgu tvoreného plošnými spojmi a centrálne umiestneným kruhom zobrazujúcim mikroprocesor ako vyjadrenie konceptu digitálneho humanizmu. Štátny znak Slovenskej republiky je v pravej časti mincového poľa. Do kompozície zasahuje štvorec, na ktorom je v štyroch riadkoch nápis „20. VÝROČIE“ a „VSTUP SR DO OECD“. Pod ním je umiestnený názov štátu „SLOVENSKO“, pod ktorým je letopočet „2020“. V ľavej časti mincového poľa je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu národnej strany pamätnej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“. Pri okraji pamätnej euromince je dvanásť hviezd vlajky Európskej únie.