en en

Oznámenie o vydaní striebornej zberateľskej mince (Prvé predsedníctvo SR v Rade EÚ)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 14. júna 2016 vydá striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 eur s tematikou Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Leták [.pdf, 831.8 kB]

Autorom návrhu mince je akad. mal. Vladimír Pavlica. Mince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Martina Solčányiová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.