en en

Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Bankovky a mince, Prvé predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie

Slovensko bude od 1. júla 2016 do 31. decembra 2016 predsedať Rade Európskej únie. Ide o historicky prvé slovenské predsedníctvo. Ako predsednícky štát bude viesť rokovania o novej európskej legislatíve či aktuálnych politických otázkach. Jeho hlavnou úlohou dovnútra Rady EÚ bude hľadať kompromisy medzi členskými štátmi v európskych politikách, navonok ich bude zastupovať vo vzťahu k ďalším európskym inštitúciám. Výkon predsedníctva spočíva najmä v predsedaní prípravným orgánom Rady EÚ (pracovné skupiny a výbory Rady EÚ) a sektorovým ministerským formáciám Rady EÚ. Šesť mesiacov budú slovenskí predstavitelia vystupovať v mene vlád 28 členských štátov EÚ, v ktorej žije viac ako 500 miliónov obyvateľov. Zároveň sa na Slovensku uskutoční množstvo stretnutí na vysokej politickej aj expertnej úrovni. Nezanedbateľným aspektom je aj zvýšenie mediálnej a kultúrnej prezentácie Slovenska v zahraničných médiách a pozitívny dopad na imidž krajiny.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci mince je v centrálnej kompozícii dominantne zobrazený štátny znak Slovenskej republiky s dostredivými dynamickými líniami na pozadí, čo znázorňuje postavenie a význam Slovenskej republiky počas jej predsedníctva v Rade Európskej únie. Vpravo od štátneho znaku je letopočet 2016. Pri okraji mince je v opise názov štátu SLOVENSKÁ REPUBLIKA, ktorý je grafickými značkami oddelený od označenia nominálnej hodnoty 10 EURO. Značka Mincovne Kremnica MK a štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu mince akad. mal. Vladimíra Pavlicu VP sú umiestnené v spodnej časti kompozície.

  Rubová strana:
  Na rube mince je v centrálnej kompozícii zobrazená silueta Bratislavského hradu s vlnami znázorňujúcimi rieku Dunaj a dostredivými dynamickými líniami na pozadí. Pri okraji mince je v opise nápis PREDSEDNÍCTVO, ktorý je grafickými značkami oddelený od nápisu SR V RADE EÚ.

 • Údaje o minci
  Autor:akad. mal. Vladimír Pavlica
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:1. JÚL 2016 – 31. DECEMBER 2016
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Filip Čerťaský
  Náklad:2 600 kusov v bežnom vyhotovení
  5 600 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:14. 6. 2016