en en

Oznámenie o začatí konzultácie - Zámer NBS vydať intervenčné opatrenie k binárnym opciám

Národná banka Slovenska pripravila konzultačný materiálnávrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k binárnym opciám.

Cieľom návrhu je zakázať uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj binárnych opcií neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.

Zákaz sa má vzťahovať na poskytovateľov binárnych opcií (ako sú definované v návrhu), teda obchodníkov s cennými papiermi a banky.

Verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby môžu podávať podnety k návrhu na adresu intervencie@nbs.sk v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto konzultačného materiálu.

Národná banka Slovenska sa doručenými podnetmi bude zaoberať a vysporiada sa s nimi v odôvodnení intervenčného opatrenia.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.