en en

Oznámenie o začatí konzultácie - Zámer NBS vydať intervenčné opatrenie k finančným rozdielovým zmluvám

Národná banka Slovenska pripravila konzultačný materiálnávrhu intervenčného opatrenia vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám.

Cieľom návrhu je obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu, alebo predaj finančných rozdielových zmlúv neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky.

Podľa návrhu má byť dovolené uvádzať na trh, distribuovať, alebo predávať finančné rozdielové zmluvy definované v návrhu neprofesionálnym klientom na alebo z územia Slovenskej republiky iba v prípadoch, keď budú splnené všetky podmienky stanovené v návrhu.

Obmedzenie sa má vzťahovať na poskytovateľov finančných rozdielových zmlúv (ako sú definované v návrhu), teda obchodníkov s cennými papiermi a banky.

Verejnosť a intervenčným opatrením dotknuté osoby môžu podávať podnety k návrhu na adresu intervencie@nbs.sk v lehote do 10 pracovných dní od zverejnenia tohto konzultačného materiálu.

Národná banka Slovenska sa doručenými podnetmi bude zaoberať a vysporiada sa s nimi v odôvodnení intervenčného opatrenia.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.