en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia“  

Dňom 10. júna 2024 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Fráter Cyprián z Červeného Kláštora – 300. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 300. výročiu narodenia Frátra Cypriána z Červeného Kláštora je Mgr. art. Roman Lugár. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.  


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.