en en

300. výročie narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 300. výročie narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora
Bankovky a mince, 300. výročie narodenia frátra Cypriána z Červeného Kláštora

Fráter Cyprián, občianskym menom Franz Ignác Jäschke, sa narodil 28. júla 1724 v obci Polkowice (Sliezsko). Rehoľný sľub zložil v kláštore kamaldulov na Zobore pri Nitre okolo roku 1753. Odtiaľ v roku 1756 odišiel do Červeného Kláštora, kde zostal až do svojej smrti, v roku 1775. Predpokladá sa, že pred vstupom do rádu kamaldulov žil i v talianskych kláštoroch, kde získal botanické, floristické a bylinkárske znalosti. Lekárske znalosti si rozširoval i vo Vratislavi. V Červenom Kláštore pôsobil ako liečiteľ a správca kláštornej lekárne. Liečil nielen svojich spolubratov, ale aj ľudí z okolia. Založil kláštornú záhradu, v ktorej pestoval liečivé i ozdobné rastliny a ovocné stromy. Podľa dobových liečiteľských kníh i vlastných skúseností pripravoval lieky, masti a liečivé tinktúry. Fráter Cyprián zostavil v rokoch 1766 – 1771 herbár, ktorý je najstarším zachovaným herbárom z územia Slovenska. Pozoruhodný je najmä z hľadiska histórie botaniky, farmakognózie, farmaceutiky či medicíny. Obsahuje významné botanické doklady, zaujímavé skutočnosti o vtedajšom liečiteľstve a lekárnictve, ale aj o živote rehoľníkov – kamaldulov v Červenom Kláštore.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je fiktívny portrét frátra Cypriána držiaceho slamenú ošatku s rastlinami, ktorý je v hornej časti doplnený konštrukciou lietajúceho stroja a letiacim orlom a v spodnej časti letopočtom 2024. V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky, nad ktorým je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty 10 EURO. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v dolnej časti mincového poľa.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je v kompozícii liečivá rastlina z Cypriánovho herbára, ktorú napravo dopĺňa časť areálu Červeného kláštora a dominantná časť Pienin – vrch Tri koruny. Nad kompozíciou sú v dvoch riadkoch letopočty narodenia a úmrtia frátra Cypriána 1724 a 1775. V ľavej časti mincového poľa sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Romana Lugára LR a pod nimi je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestnená medzi dvoma razidlami. Naľavo od nich sú v opise v dvoch riadkoch názvy ČERVENÝ KLÁŠTOR a FRÁTER CYPRIÁN.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Roman Lugár
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:– LEKÁRNIK – LIEČITEĽ – BOTANIK – MAJSTER TISÍCICH REMESIEL
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Jakub Morávek
  Náklad:4 050 kusov v bežnom vyhotovení
  9 150 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:10. 6. 2024