en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Kráľ – 200. výročie narodenia“

15. marca 2022 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Janko Kráľ – 200. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 200. výročiu narodenia Janka Kráľa je Branislav Ronai. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Janko Kráľ – 200. výročie narodenia“

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur  „Janko Kráľ – 200. výročie narodenia“

Informačný leták

Bankovky a mince

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.