en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Jozef Dekret Matejovie – 250. výročie narodenia“

Dňom 22. mája 2024 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Jozef Dekret Matejovie – 250. výročie narodenia“. Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov Národnej banky Slovenska, ktorí sú uvedení na internetovej stránke Národnej banky Slovenska.

Autorom výtvarného návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur vydávanej k 250. výročiu narodenia Jozefa Dekreta Matejovie je Mgr. art. Martin Sabol. Uvedené zberateľské euromince sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.


Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.