en en

250. výročie narodenia Jozefa Dekreta Matejovie

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Bankovky a mince, 250. výročie narodenia Jozefa Dekreta Matejovie
Bankovky a mince, 250. výročie narodenia Jozefa Dekreta Matejovie

Jozef Dekret Matejovie (12. 7. 1774 – 18. 1. 1841) sa narodil v Dobroči, Čiernom Balogu. Pochádzal z prostredia spätého s lesom a prácou v lese. Položil základy racionálneho lesného hospodárstva a zásadným spôsobom sa pričinil o zachovanie slovenských lesov. V 19. storočí bolo drevo na strednom Slovensku hlavnou stavebnou a energetickou surovinou pre hutnícky priemysel.  Jeho ťažba a spracovanie boli dôležitým zdrojom obživy obyvateľstva. J. D. Matejovie si uvedomoval aké katastrofálne následky má neriadené ťaženie lesov pre prírodu aj spoločnosť a úspešne zmenil dovtedajšiu nevyhovujúcu prax. Od roku 1809 robil pokusy s obnovou lesného porastu. Zakladal prvé lesné škôlky a luštiarne, zamedzoval aj tvorbe holorubov. Pre podporu prirodzenej obnovy lesa a tvorbu zmiešaných porastov presúval ťažbu do iných lokalít. Ďalšiu úsporu drevnej hmoty zabezpečil napríklad aj zužitkovaním odpadu z rúbanísk. Od roku 1838 sa pod jeho vedením podarilo zalesniť takmer štyritisíc hektárov holín.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený kru­hový prierez kmeňom stromu v kompozícii so siluetou ihličnatého stromu a sadenicou. Vpravo od siluety je medzi letokruhmi štátny znak Slo­venskej republiky, nad ktorým je letopočet 2024. Názov štátu SLOVENSKO je v opise v pravej čas­ti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka MK umiestne­ná medzi dvoma razidlami a štylizované iniciál­ky autora rubovej strany zberateľskej euromince Mgr. art. Martina Sabola MS sú pri koreňoch sadenice.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je v kruhovom priereze kmeňa stromu umiestnená silueta časti ihličnatého stromu, vedľa ktorej je portrét Jozefa Dekreta Matejovie. Napravo od portrétu sú v opi­se letopočty jeho narodenia a úmrtia 1774 a 1841, ktoré sú oddelené grafickou značkou. Vľavo od si­luety je medzi letokruhmi v dvoch riadkoch nomi­nálna hodnota zberateľskej euromince 10 EURO. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis JOZEF DEKRET MATEJOVIE.

 • Údaje o minci
  Autor:Mgr. art. Martin Sabol
  Materiál:Ag 900, Cu 100
  Hmotnosť:18 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:• PRIEKOPNÍK METÓD OBNOVY LESOV NA SLOVENSKU
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:3 900 kusov v bežnom vyhotovení
  8 600 kusov v proof vyhotovení
  Emisia:22. 5. 2024