en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur „Štefan Banič – 150. výročie narodenia“

13. októbra 2020 začne Národná banka Slovenska predávať striebornú zberateľskú euromincu v nominálnej hodnote 10 eur „Štefan Banič – 150. výročie narodenia„.

Autorom návrhu striebornej zberateľskej euromince v nominálnej hodnote 10 eur je Mgr. Art. Peter Valach. Strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur sú vyrobené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Predaj strieborných zberateľských euromincí je zabezpečovaný prostredníctvom zmluvných partnerov NBS.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk, +421-2-5787 2162, +421-2-5787 2161,

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.