en en

Strieborná zberateľská eurominca v nominálnej hodnote 10 eur

Strieborná zberateľská eurominca v hodnote 10 eur k 150. výročiu narodenia Štefana Baniča

Štefan Banič (23. 11. 1870 – 2. 1. 1941) – slovenský konštruktér a vynálezca. V roku 1907 odišiel za prácou do Ameriky. V Pensylvánii pracoval ako baník, kamenár, v strojárstve sa prejavil jeho zlepšovateľský talent. V roku 1912 bol svedkom tragickej leteckej nehody, ktorá ho podnietila k úvahám ako pomôcť pilotom. Podarilo sa mu navrhnúť prvý použiteľný letecký padák na princípe dáždnika. Patentový úrad vo Washingtone mu 25. 8. 1914 po predvedených zoskokoch udelil patent – právo vyrábať, používať a predávať vynález v USA. Americká armáda odkúpila patentovaný padák, ale nezaviedla ho do výstroja letectva. Letecké zbory USA prijali Baniča za čestného člena. V prvej svetovej vojne francúzski letci eskadry Lafayette použili pravdepodobne aj Baničov padák. Banič sa nakoniec vrátil do ČSR a pracoval v kameňolome ako strelmajster. Venoval sa ovocinárstvu a jaskyniarstvu. V roku 1930 sa stal spoluobjaviteľom jaskyne Driny. Jeho kariéra vynálezcu už nepokračovala.

Lícna strana

Lícna strana:

Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený nákres padáka zostrojeného Štefanom Baničom z dobovej patentovej listiny. V ľavej časti mincového poľa je štátny znak Slovenskej republiky. Pri spodnom okraji zberateľskej euromince vľavo je v opise letopočet „2020″ a vpravo je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Pod vyobrazením padáka je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami, a pod ňou sú štylizované iniciálky autora zberateľskej euromince Mgr. art. Petra Valacha „PV“.

Lícna strana

Rubová strana:

Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Štefana Baniča. Vpravo od portrétu je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty „10 EURO“ a v opise meno a priezvisko „ŠTEFAN BANIČ“. Vľavo od portrétu sú v opise letopočty jeho narodenia a úmrtia „1870″ a „1941″ oddelené grafickou značkou.

Údaje o minci

Autor:Mgr. Art. Peter Valach
Materiál:Ag 900/1000, Cu 100/1000
Hmotnosť:18 g
Priemer:34 mm
Hrana:• • • ŠTEFAN BANIČ – VYNÁLEZCA PADÁKA
Výrobca:Mincovňa Kremnica, š.p.
Rytec:Dalibor Schmidt
Náklad:v bežnom vyhotovení 2 750 kusov euromincí
v proof vyhotovení 6 450 kusov euromincí
Emisia:13.10.2020

Výsledky súťaže

Informačný leták [.pdf, 1047.8 kB]