en en

Oznámenie o začatí predaja striebornej zberateľskej mince (Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka)

Národná banka Slovenska oznamuje, že dňa 15. marca 2010 vydáva striebornú zberateľskú mincu v nominálnej hodnote 10 € s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Drevené chrámy v slovenskej časti karpatského oblúka.

Autorom návrhu mince je Patrik Kovačovský. Mince sú vyhotovené v bežnom vyhotovení a vo vyhotovení proof.

Zberateľskú mincu budú predávať len zmluvní partneri NBS.

Informačný leták

Jana Kováčová
hovorkyňa NBS

Národná banka Slovenska
tlačové a edičné oddelenie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: +421-2-5787 2168,+421-2-5865 2168, +421-2-5787 2169, +421-2-5865 2169
Internet: http://www.nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.