en en

Oznámenie termínu emisie zberateľskej euromince z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur

Dňom 14. septembra 2021 začne Národná banka Slovenska predávať zberateľskú euromincu z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur s tematikou „Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý“.

Autorom návrhu zberateľskej euromince je MgA. Josef Oplištil. Zberateľské euromince sú vyrobené v celkovom množstve 35 000 kusov s možnosťou ich dorazby.

Predaj uvedenej zberateľskej euromince sa bude vykonávať v limitovanom množstve 10 kusov na jedného záujemcu v pokladniciach ústredia Národnej banky Slovenska v Bratislave a v jej expozitúrach v Nových Zámkoch, Banskej Bystrici, Žiline, Poprade a Košiciach v čase pokladničných hodín.

O minci

Autor MgA. Josef Oplištil vyjadril na averze daný námet trojitým zobrazením vlka dravého v rôznych pohybových pózach. Vizuálny efekt dosahuje kontrastom medzi jemnou plastickou modeláciou zvieracích tiel a výrazne zdôraznenou rytou obrysovou linkou. Tri zvieratá dominantne zapĺňajú hornú polovicu mince, nohami sa opierajú o vizualizovanú štátnu hranicu Slovenskej republiky. Lokality výskytu vlka dravého naznačil na mape odtlačkami vlčích stôp. Na reverze autor zobrazuje opäť trojicu zvierat, tentoraz fragmentáciou ich tiel, zdôrazňujúc ich hlavy z profilu. Tretie zviera v dolnej časti mincového poľa je zachytené iba lineárnou siluetou zhmotnenej vystupujúcej čiary.

Prečo sa NBS rozhodla vydávať nový tematický cyklus euromincí s tematikou Fauna a flóra na Slovensku?

Národná banka Slovenska dlhodobo podporuje aktivity zamerané na ochranu prírody. Vydávaním zberateľských euromincí z cyklu Fauna a flóra na Slovensku chce upriamiť pozornosť na rozmanité a jedinečné druhy živočíchov žijúcich v našej krajine a na ich životné prostredie, ktoré sú ohrozené neustálym znečisťovaním a necitlivými zásahmi človeka.

Ako prebiehal výber vhodných motívov na mince ?

Motívy boli vybrané v spolupráci s Národnou zoologickou záhradou Bojnice a Ministerstvom životného prostredia SR. Výber motívov zohľadnil nielen ohrozenosť druhov, ale napríklad aj edukatívny rozmer a zberateľskú atraktivitu.

S MŽPSR spolupracuje NBS dlhodobo – v minulosti boli vydané mince s tematikou Národných parkov na Slovensku a aktuálne NBS postupne vydáva strieborné zberateľské euromince venované Chráneným krajinným oblastiam. Mince, ktoré boli vydané v slovenskej mene mali nominálnu hodnotu 500 Sk a v eurovej mene 20 € .

Z akého materiálu budú euromince vyrazené a v akej nominálnej hodnote?

Euromince sú razené z mosadze, ich nominálna hodnota je 5 eur. Sú to prvé mince, ktoré vydáva NBS s uvedenou nominálnou hodnotou. Podľa zákona o NBS musia mať zberateľské euromince odlišnú nominálnu hodnotu od nominálnych hodnôt uvedeným na obehových eurominciach. Vzhľadom na skutočnosť, že tieto zberateľské euromince majú byť cenovo dostupné pre záujemcov z radov širokej verejnosti a aj vzhľadom na účel ich vydávania, ktorým chce NBS upriamiť pozornosť na nevyhnutnosť ochrany prírody a predovšetkým ohrozených druhov živočíchov a ich prirodzeného prostredia, NBS určila ako najvhodnejšiu nominálnu hodnotu, v ktorej ich bude vydávať do obehu, 5 eur.

Nové sú tieto zberateľské euromince aj z pohľadu použitého materiálu, pretože ide o prvé zberateľské euromince, ktoré nie sú vyrazené drahého kovu (doteraz boli zberateľské euromince razené len zo striebra a zlata), ale sú vyrazené z mosadze. Novým cyklom zberateľských euromincí chce NBS osloviť numizmatikov, zberateľov a v neposlednom rade aj širokú verejnosť vrátane detí.

Pre zaujímavosť je možné uviesť, že v členské štáty eurozóny vydávajú zberateľské euromince v rôznych nominálnych hodnotách s rôznymi zaujímavými a niekedy aj zvláštnymi motívmi, napríklad:

– GER – 5 € ZM „Planéta Zem“, „klimatické zóny Zeme“ – mince zvláštne tým, že medzi jadrom a vonkajším kruhom je polymérový kruh.

– FRA – ZM s motívmi Harry Potter, Šmolkovia, Mickey Mouse, Káčerovo, Malý princ (rôzne materiály a nominálne hodnoty)

– ZM v netradičných nominálnych hodnotách, napr.: BEL (12,50 € a 2,50€), EST (7€, 8€, 12€), GRE (6€), AUT (3€ -motívy zvierat vrátane dinosaurov, čiastočne farbené ZM), FRA (0,25€),…

– ITA – národné motívy: pizza, mozzarela, Vespa, Fiat

Bude možné s týmito euromincami platiť v obchode?

Zberateľské euromince sú zákonným platidlom v ich nominálnej hodnote len na území členského štátu eurozóny, ktorý ich vydal. Podľa zákona o NBS nie sú však tieto zberateľské euromince primárne určené na peňažný obeh ale ako vyplýva už z ich názvu, ich prvoradý účel je zberateľský. Na Slovensku je možné týmito zberateľskými euromincami zaplatiť za tovar a služby. Je však potrebné dodať, že platbu zberateľskými euromincami nemusí obchodník prijať, t.j. nie je povinný platbu zberateľskou euromincou akceptovať a je len na jeho zvážení, či tak urobí alebo nie. Ide o jednu z výnimiek stanovených zákonom o NBS, kedy môže obchodník odmietnuť prijať zákonné platidlo. Komerčné banky a NBS uvedené zberateľské euromince prijať musia v ich nominálnej hodnote.

Bude možné mince priniesť späť do NBS a vymeniť za obehové euromince?

Áno, tak ako je to u všetkých zberateľských euromincí, aj v tomto prípade môžete priniesť tieto mince naspäť a bude vám vyplatená ich nominálna hodnota, teda 5 eur. Ak si túto zberateľskú euromincu vymeníte v NBS alebo jej expozitúrach určite na nej neprerobíte. Jej kúpou (resp. výmenou) nejdete do nijakého rizika. Opätovne však treba zdôrazniť, že zberateľské euromince sú na rozdiel od obehových vydávané predovšetkým za zberateľským účelom, nie ako platobný prostriedok v obchode.

Národná banka Slovenska
oddelenie komunikácie
Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava
Kontakt: press@nbs.sk

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.