en en

Fauna a flóra na Slovensku – vlk dravý

Zberateľská eurominca z obyčajných kovov v nominálnej hodnote 5 eur

Lícna strana euromince
Rubová strana euromince

V priebehu tisícročí vývoja ľudskej spoločnosti bol vlk spolupútnikom človeka. Počas strednej kamennej doby (mezolit) sa vlky začali zdržiavať aj v blízkosti sídiel pravekých lovcov a živili sa zvyškami ich potravy. Vlk je najrozšírenejším cicavcom na Zemi hneď po človeku, je rozšírený najmä na severnej pologuli. Vlky žijú spoločenským spôsobom života v 5- až 7-členných svorkách. Hmotnosťou 30 až 70 kg sa zaraďujú medzi veľké mäsožravce. Majú výnimočný čuch, zrak v šere a sluch. Živia sa lovom veľkých kopytníkov. Ruské príslovie Vlka živia nohy charakterizuje spôsob lovu koristi vytrvalým behom, ktorý uplatňovali v pôvodnom prostredí lesostepí. Pospolitý život im umožňuje uloviť korisť niekoľkonásobne väčšiu ako sú sami (jeleň, los) a každoročne odchovať 4 až 10 mláďat. O ulovenú korisť sa delia všetci členovia svorky. Rovnako sa všetci členovia starajú o mláďatá a chovajú ich potravou prinesenou z lovu. Prejavom altruizmu je starostlivosť o poranených spoludruhov – spočíva v nezištnej službe iným. Táto vlastnosť je príznačná pre vývojovo vyspelé spoločenstvá cicavcov: primáty a ľudí. Početnosť vlkov na Slovensku určená na základe expertných odhadov sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 300 až 600 jedincov. Slovensko však zdieľa vlčiu populáciu s Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom, preto bude vždy náročné dosiahnuť presné učenie početnosti s ohľadom na naše územie.

 • Popis euromince

  Lícna strana:
  Na líci zberateľskej euromince je v spodnej časti umiestnená silueta mapy Slovenskej republiky, do ktorej je vsadený štátny znak Slovenskej republiky a letopočet „2021“. Nad mapou je umiestnená trojica vlkov doplnená o ich stopy v siluete mapy aj mimo nej a o hviezdu v hornej časti mincového poľa. Nápis „SLOVENSKO“ je v opise v ľavej časti mincového poľa.

  Rubová strana:
  Na rube zberateľskej euromince je kompozícia dvoch vlkov, z ktorých jeden vyje na mesiac. Kompozíciu dopĺňa hviezda na nočnej oblohe v hornej časti mincového poľa a silueta ďalšieho vlka v spodnej časti mincového poľa. Označenie nominálnej hodnoty „5 EURO“ je vo vnútri siluety. V ľavej časti mincového poľa je v opise nápis „VLK DRAVÝ“. Vľavo od nominálnej hodnoty sú štylizované iniciálky autora MgA. Josefa Oplištila. V pravej časti mincového poľa pod siluetou je značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“ umiestnená medzi dvoma razidlami.

 • Údaje o minci
  Autor:MgA. Josef Oplištil
  Materiál:mosadz MS63
  Hmotnosť:19,1 g
  Priemer:34 mm
  Hrana:vrúbkovaná
  Výrobca:Mincovňa Kremnica, š. p.
  Rytec:Dalibor Schmidt
  Náklad:35 000 kusov v roku 2021
  v roku 2021 dorazba 5 000 kusov s letopočtom razby 2021
  v roku 2023 dorazba 15 000 kusov s letopočtom razby 2021
  v roku 2024 dorazba 5 000 kusov s letopočtom razby 2021
  Na propagačné účely NBS bolo 1 500 ks zberateľských euromincí adjustovaných do zelenej etui.
  Emisia:14. 9. 2021